Begär offert


OFFERT

Please leave this field empty.
Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.


Kontakta gärna oss för leveransvillkor.

FÖR ALLA DINA ELEKTRISKA BEHOV
RING 010 322 1250!

OFFERT

Please leave this field empty.
Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.


Kontakta gärna oss för leveransvillkor.

Vi utför de el-, antenn-, tele- och datanätsinstallationer som behövs av företag och hemhushåll yrkeskunnigt.

Sähköpalvelu Kipinä

Sähköpalvelu Kipinä är ett i huvudstadsregionen verksamt tjänsteföretag, som har specialiserat sig på el-, antenn, tele- och datanätsinstallationer och -underhåll. Vi utför alla de elarbeten som hemmen och företagen behöver, vid behov också på kvällar och helger.
Vi är en liten och smidig organisation, så vi kan snabbt tillmötesgå kundernas behov. Med hjälp att vårt omfattande samarbetsnät kan vi behov också inbegripa elplanering, byggnadstekniska, markgrävnings- samt VVS-arbeten i våra tjänster.