För alla dina elektriska behov

Ring 010 322 1250!

Vi utför de el-, antenn-, tele- och datanätsinstallationer som behövs av företag och hemhushåll yrkeskunnigt.

Sähköpalvelu Kipinä är ett i huvudstadsregionen verksamt tjänsteföretag, som har specialiserat sig på el-, antenn, tele- och datanätinstallationer och -underhåll. Vi utför alla de elarbeten som hemmen och företagen behöver, vid behov också på kvällar och helger.

Vi är en liten och smidig organisation, så vi kan snabbt tillmötesgå kundernas behov. Med hjälp att vårt omfattande sammarbetsnät kan vi behov också inbegripa elplanering, byggnadstekniska, markgrävnings- samt VVS-arbeten i våra tjänster.