Sähköpalvelu Kipinä

Sähköpalvelu Kipinä är ett i huvudstadsregionen verksamt tjänsteföretag, som har specialiserat sig på el-, antenn, tele- och datanätsinstallationer och -underhåll. Vi utför alla de elarbeten som hemmen och företagen behöver, vid behov också på kvällar och helger.

Vi är en liten och smidig organisation, så vi kan snabbt tillmötesgå kundernas behov. Med hjälp att vårt omfattande samarbetsnät kan vi behov också inbegripa elplanering, byggnadstekniska, markgrävnings- samt VVS-arbeten i våra tjänster.

Kontakt

Kipinä Yhtiöt Oy

FO-nummer: 2302217-3

Malminkaari 10
FI-00700 Helsinki
t. +358 10 322 1250
info@nullspkipina.com